Chaise du fabricant Cado de Steen Ostengaard, plastique rouge, circa 1970, made in denmark.

Chaise Cado de Steen Ostengaard

    © Copyright 2013 duhasard.com  antiquité brocante